ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πληροφορίες

ΥΨΗΛΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η ευρεία επιλογή λειτουργιών και εξαρτημάτων, η δομική αντοχή και το χαμηλό βάρος οδηγούν σε ένα όχημα που μπορεί να προσαρμοσθεί σε μια μεγάλη ποικιλία αποστολών.