ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το υψηλό επίπεδο ποιότητας Τεχνικής Υποστήριξης και η άμεση ικανοποίηση των αναγκών των επαγγελματιών και οργανισμών στους οποίους προσφέρονται τα προϊόντα της Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε., αποτελούν στόχους πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση για τη διατήρηση και βελτίωση της οργάνωσης και των υποδομών της αλλά και του δικτύου συνεργατών τεχνικής υποστήριξης, σε όλη την Ελλάδα.

  • √ Πλήρως εξοπλισμένες ιδιόκτητες συνεργειακές εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με συνολική επιφάνεια 4.500 m2.
  • √ Ομάδα 12 άρτια εκπαιδευμένων τεχνικών.
  • √ 4 οχήματα κινητών μονάδων τεχνικής υποστήριξης για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.
  • √ Εκτεταμένο δίκτυο 16 εξουσιοδοτημένων συνεργατών για κάλυψη όλης της Ελλάδας σε ανταλλακτικά και υπηρεσίες εντός, το πολύ, 48 ωρών από την εκδήλωση της ανάγκης.
  • √ Διαρκής Τεχνική Εκπαιδευση για την εκτέλεση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού και των συνεργατών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • √ Τεχνικούς επιθεωρητές για τον έλεγχο και τη βελτίωση των προσφερόμενων τεχνικών υπηρεσιών από το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών και των συνεργείων της εταιρείας.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η ποιότητα και η έγκαιρη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών είναι σημαντικοί ανταγωνιστικοί παράγοντες, καθώς αποτελούν κύρια στοιχεία για τη συνολική ικανοποίηση του πελάτη καθώς και των συνεργατών / αντιπροσώπων για την αρχική απόφαση αγοράς εξοπλισμού.
Η IVECO στην Ελλάδα διαθέτει μια πλήρη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών, ανακατασκευασμένων εξαρτημάτων, αξεσουάρ και λύσεων τηλεματικής, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη αξία και απόδοση σε καινούρια και παλαιότερα οχήματα. Η συνεχής αναβάθμιση των προϊόντων, των προτύπων ποιότητας και της τεχνολογίας που παρέχονται από την IVECO, εγγυώνται την άριστη απόδοση του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργείωνενισχύοντας την ικανοποίηση των πελατών. Το τμήμα ανταλλακτικών της εταιρείας με ειδικευμένο προσωπικό, με 45.000 είδη ανταλλακτικών και αποθηκευτικούς χώρους 4.400m2 (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), παρέχει τα καλύτερα εχέγγυα για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας.

Η αξία επένδυσης για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπολισμό και των ειδικών εργαλείων των συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών, ανέρχεται σε €700.000,00 (επτακόσιες χιλιάδες ευρώ), περίπου.
Στον εξοπλισμό των συνεργείων περιλαμβάνονται και υπερσύγχρονες ηλεκτρονικές διαγνωστικές συσκευές όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούν και οι τεχνικοί των εργοστασίων που η εταιρεία αντιπροσωπεύει.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παρακαλούμε δώστε μας τα στοιχεία σας παρακάτω για να μάθετε περισσότερα. Ένας από τους ειδικούς μας θα έρθει σύντομα σε επαφή μαζί σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Επεξεργασία των Δεδομένων μου από την Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ, σε έντυπη μορφή, με χρήση αυτοματοποιημένων ή ηλεκτρονικών μέσων, + συμπεριλαμβανομένου ταχυδρομείου ή e-mail, τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, MMS, φαξ) και οποιουδήποτε άλλου μέσου (π.χ. ιστότοποι, εφαρμογές για κινητές συσκευές), για τον σκοπό της αποστολής ανακοινώσεων εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και διαφημίσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
Η διαβίβαση των Δεδομένων μου στις θυγατρικές και συνεργαζόμενες με την εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ+ εταιρείες του Ομίλου CNH Industrial καθώς και στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και διανομείς και επεξεργασία από αυτούς με σκοπό την αποστολή ανακοινώσεων εμπορικού χαρακτήρα καθώς και τη διαφήμιση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ή την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς
Υποχρεωτικά πεδία (*)