ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πληροφορίες

ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ελέγχου για εργασία εκτός δρόμου

Το Νέο Trakker προσφέρει προηγμένα συστήματα ασφαλείας, όπως:
- ABS,
- EBL
- και σαν επιλογή, ASR.

Στη λειτουργία εκτός δρόμου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ABS έτσι ώστε να επιτρέπετε στους τροχούς να κλειδώσουν (μέχρι μέγιστη ταχύτητα 15km/h) - κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αντιμετώπιση απότομων κλίσεων με χαμηλή πρόσφυση. Μόλις υπερβείτε τα 15km/h, το ABS επανενεργοποιείται αυτόματα.

ABS

Το ABS (Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Πέδησης) αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών κατά την πέδηση, ανεξάρτητα από την κατάσταση του οδοστρώματος.

Σήματα από τους τοποθετημένους στους τροχούς αισθητήρες ABS παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του κάθε τροχού κατά το φρενάρισμα. Το ABS είναι συνεπώς ικανό να μειώσει τη δύναμη πέδησης αμέσως πριν μπλοκάρει ένας ή περισσότεροι τροχοί. Εάν η κατάσταση του οδοστρώματος επιτρέπει πιο απότομο φρενάρισμα, το ABS αυξάνει ξανά τη δύναμη πέδησης, μέχρι το όριο της πρόσφυσης.

EBL

Το νέο Trakker είναι εξοπλισμένο με EBL (Electronic Brakeforce Limitation - Ηλεκτρονικός Περιοριστής Δύναμης Πέδησης) για τη βελτιστοποίηση της δύναμης πέδησης ανάλογα με το φορτίο.

Τα σήματα που αποστέλλονται από τους αισθητήρες ABS παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις μεμονωμένων τροχών κατά το φρενάρισμα.

Είναι συνεπώς δυνατόν να υπολογιστεί η πραγματική κατανομή του φορτίου μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα και να βαθμονομηθεί η πίεση πέδησης σε κάθε άξονα σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες.

ASR

Το σύστημα ASR (Anti-Slip Regulation - Ρύθμιση Αντιολίσθησης) χρησιμοποιεί τον ίδιο τύπο των σημάτων με το ABS για να εμποδίσει την ολίσθηση των κινητήριων τροχών και να αυξήσει την πρόσφυση κατά την επιτάχυνση.

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του ASR:
- βελτιστοποιεί την ευστάθεια του οχήματος,
- εμποδίζει τους κινητήριους τροχούς να ολισθήσουν υπό καταπόνηση,
- και μειώνει τη φθορά των ελαστικών.

Με το ASR, οι κινητήριοι τροχοί επωφελούνται της καλύτερης δυνατής πρόσφυσης ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, όπως απότομες κλίσεις και ολισθηρές επιφάνειες.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQTMxZgjMeTvKSn8ht70IlnhxmC6kR0AY
http://www.iveco.com/App/Pages/Iveco-Trakker-App.aspx